Prvopričesnici, kao što sam naziv govori, pripremaju se za sakrament Prve Svete Pričesti, kada će po prvi puta primiti Isusa i po prvi puta pristupiti sakramentu ispovijedi. Priprema traje kroz godinu dana: na župnom vjeronauku i kroz sudjelovanje u Svetoj misi. U našoj biskupiji određeno je da Prvoj Svetoj Pričesti mogu pristupiti djeca trećeg razreda osnovne škole. Prvopričesnike u našoj župi priprema župnik, a oni su:

 

1. Bagara, Eva

2. Gergorić, Ivan

3. Lesica, Ena

4. Radivoj, Marko

5. Spicijarić, Roko

6. Vidović, Mia

Župni vjeronauk za prvopričesnike je nedjeljom u 09.00 sati, nakon čega djeca prisustvuju na župnoj svetoj Misi.