top of page

Prvopričesnici, kao što sam naziv govori, pripremaju se za sakrament Prve Svete Pričesti, kada će po prvi puta primiti Isusa i po prvi puta pristupiti sakramentu ispovijedi. Priprema traje kroz godinu dana: na župnom vjeronauku i kroz sudjelovanje u Svetoj misi. U našoj biskupiji određeno je da Prvoj Svetoj Pričesti mogu pristupiti djeca trećeg razreda osnovne škole. Prvopričesnike u našoj župi priprema župnik, a oni su:

 

1. Nicol BOGOVIĆ

2. Eni MRAKOVČIĆ

3. Tibor VIRAG

Župni vjeronauk za prvopričesnike je subotom u 16.00 sati te djeca NEDJELJOM sudjeluju na svetoj Misi.

bottom of page