Prvopričesnici, kao što sam naziv govori, pripremaju se za sakrament Prve Svete Pričesti, kada će po prvi puta primiti Isusa i po prvi puta pristupiti sakramentu ispovijedi. Priprema traje kroz godinu dana: na župnom vjeronauku i kroz sudjelovanje u Svetoj misi. U našoj biskupiji određeno je da Prvoj Svetoj Pričesti mogu pristupiti djeca trećeg razreda osnovne škole. Prvopričesnike u našoj župi priprema župnik, a oni su:

 

1. Arija BATINIĆ

2. Sara BRALIĆ

3. Ognjen ILIBAŠIĆ

4. Gabriel JAKOMINIĆ – KOVAČIĆ

5. Nicol JAKOVAC

6. Roko NOVAK

7. Josip REBROVIĆ - MUNDL

8. Mirta ŠEKULJICA

Župni vjeronauk za prvopričesnike je petkom u 17.30 sati te djeca NEDJELJOM sudjeluju na svetoj Misi.