Raspored svetih Misa:

 

*** za detaljniji i točniji tjedni raspored svetih Misa,

vjeronauka i ostalih pobožnosti klikni na:

 

 

 

LJETNI RASPORED:

 PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK

20.00 sati: sveta Misa

UTORAK, ČETVRTAK

08.00 sati: sveta Misa

SUBOTA

19.30 sati:  sveta Krunica / sv. Ispovijed

20.00 sati:  sveta Misa

NEDJELJA

08.00 sati:  sveta Misa

10.30 sati: župna svečana sveta Misa

11.30 -19.30 sati: cjelodnevno Euharistijsko klanjanje

19.30 sati:  završetak Euharistijskog klanjanja  

20.00 sati:  sveta Misa