Raspored svetih Misa:

 UTORKOM, SRIJEDOM, ČETVTKOM, PETKOM

20.00 sati: sveta Misa

PONEDJELJKOM

08.00 sati: sveta Misa

SUBOTOM

19.30 sati:  Pobožnost Majci Božjoj / sv. Ispovijed

20.00 sati:  sveta Misa

NEDJELJOM

08.00 sati: sveta Misa

10.30 sati: župna svečana sveta Misa

11.30 -19.30 sati: cjelodnevno Euharistijsko klanjanje

19.30 sati:  završetak Euharistijskog klanjanja  

20.00 sati:  sveta Misa

*** za detaljniji tjedni raspored svetih Misa, vjeronauka i ostalih pobožnosti klikni na: