top of page

Tijek radova na uređenju naše župne crkve u jubilarnoj 30 godini župe Njivice

Donosimo pregled učinjenih radova koji su poduzeti krajem prošle godine, a još uvijek traju u našoj župni crkvi:


Do sada smo uspjeli iskopati kanale za postavljanje novog podzemnog napajanja crkve električnom energijom. Nove instalacije su se postavile u zemlju te su kanali većinom zakopani i cementirani. Također, postavljeni su cementni okviri i dovedeni priključci u dvorištu crkve za nove stupove javne rasvjete, za kojih se nadamo da bi u skorijoj budućnosti mogli imati. Postavljen je i novi glavni ormarić za brojilo na zid župne crkve, te će brojilo iz sakristije kao i prastari glavni osigurači biti izmješteni u njega.


U sakristiji se je prionulo većoj obnovi, a ponajviše sređivanju električnih instalacija rasvjete i ostalih uređaja koji se nalaze u crkvi: sustav zvona i električne zvonjave, klima, kamere za video nadzor, mikrofoni i zvučni sustav, protu-provalni alarm. Sve ove uređaje i komande nastojati ćemo postaviti na jedno mjesto, sa vlastitim napajanjem, u ugradbeni ormar u zidu, za koji smo u zidu povećali otvor ne bi li sve stalo u njega i bilo na jednome mjestu. Sve je ovo iziskivalo veliku snalažljivost i predanost majstora koji su sve kabele i spojeve morali utanačiti na jednome mjestu, a takvih ima jako puno. U planu je da bismo postavili i novi nutarnji ormarić sa suvremenijim osiguračima, također na jednome mjestu.


Prema vanjskoj kapelici crkve, sa stražnje strane sakristije, smo probili i postavili nova vrata te sazidali skale, ne bi li se prostor skladištenja i sakristije bolje povezao i bio funkcionalniji i praktičniji. Od sakristije prema crkvi smo izmjestili navedena vrata, te se nadamo da ćemo u bližoj budućnosti moći staviti koja novija i ljepša.


U toaletu crkve kao i u prostoriji do njega učinili su se slijedeći radovi: skinut je drveni strop, postavila se je staklena vuna za izolaciju te završno knauf. U prostorijama je postavljen knauf na zidove, uredila se je struja te su se postavili novi i dodatni prekidači i utičnice. Nabavila se je i nova led rasvjeta toaleta i prostorije. Drvenina je ofarbana, stavljene nove kvake, a na pod smo počeli postavljati kvalitetniji laminat.


Na pročelju crkve kvalitetnije i dugotrajnije su se postavili novi - stari zvučnici za razglas, njih dva, a trubu smo izmjestili sa druge strane crkve. Nabavljen je i urađen novi stolić za tisak.


Slijedi još uređenje električnih instalacija, zidova i podova u centralnom djelu sakristije, kao i nabava novijeg namještaja za nju, u prvom redu ormara. Nadamo se da ćemo dobrotom župljana i to moći učiniti.


Hvala svima onima koji su izdvojili svoje vrijeme i sredstva za sve učinjeno, a ima ih jako puno, od pojedinaca do firma. Uistinu se je jedna lijepa grupa mladih i starijih volontera formirala. Sve ovo bilo je moguće zahvaljujući upravo takvima, ali i onima koji su ovo materijalno podržali. U ovoj 30-toj obljetnici naše župe, ovo će biti dostojan i dugotrajan poklon župljana svojoj župi.


Srdačno pozivamo i ostale da nam se priključe, na bilo koji način, ne bi li ove radove sretno priveli kraju.

Comments


bottom of page