top of page

U našoj župi održana je Plenarna sjednica Interdijecezanskog ženidbenog suda u Rijeci

U petak, 25. lipnja 2021. godine, naša župa imala je čast ugostiti djelatnike Interdijecezanskog ženidbenog suda u Rijeci na čelu sa moderatorom istoimenog suda mons. Matom Uzinićem, nadbiskupom koadjutorom riječkim te mons. mr. Emilom Svažićem, generalnim vikarom Riječke Nadbiskupije. Djelatnici crkvenog suda dolaze iz svih biskupija naše Riječke metropolije, a iz naše biskupije to su: mons. dr. Slavko Zec, župnik u Linardićima, mr. Luka Paljević, župnik u Puntu te vlč. Milivoj Guszak, župnik u Rasopasnom.

Nakon okrijepe i sjednice održane u dvorani župnoga ureda, sudionici skupa su u pratnji župnika posjetili župnu crkvu te nakon kraćeg upoznavanja sa župom i crkvom izmolili Anđeo Gospodnji. Susret se je završio ugodnim bratskim druženjem i objedom u restoranu Rivica.bottom of page