top of page

Svetkovina Svih Svetih i Dušni dan

Donosimo raspored svetih Misa u našoj župi povodom blagdana Svih Svetih i Dušnoga dana.


Svi Sveti, Nedjelja - 01.11.2020.

10.30 Župna sveta Misa

15.00 sveta Misa na groblju Sveti Duh u Omišlju i blagoslov groblja

18.00 sveta Misa


Dušni dan - Spomen svih vjernih mrtvih,

Ponedjeljak - 02.11.2020.

08.00 sveta Misa u župnoj crkvi po nakani Sv. Oca

15.00 sveta Misa na groblju Sveti Duh u Omišlju i blagoslov groblja

17.00 sv. Misa i molitva Večernje za naše pokojne biskupe i svećenike u župnoj crkvi* u slučaju lošega vremena svete Mise će biti u župnoj crkvi, a ne na groblju.U osmini Dušnoga dana slavimo svetu Misu svaki dan u 17.00 sati u župnoj crkvi te molimo Večernju za pokojne. Nakana svih svetih Misa tih dana, kako je to već druga tradicija, je za duše pokojnih.

bottom of page