top of page

Sveta Potvrda u našoj župi - 27.03.2022.

Na četvrtu korizmenu nedjelju, dana 27. ožujka 2022. u našoj župi slavili smo sakrament svete Potvrde za četrnaestero naših mladih, učenika 7. i 8. razreda osnovne škole. Svetu Misu predvodio je krčki biskup mons. Ivica Petanjak u zajedništvu sa svojim tajnikom vlč. Josipom Karabajićem te domaćim župnikom.

Sveta Misa započela je svečanom procesijom iz župne crkve, uz pratnju sopela, do crkvenoga dvorišta gdje se je sveta Misa održala vani, na otvorenom.

Krizmanici dopraćeni svojim kumovima i roditeljima uzeli su znatnog udjela u svetoj Misi. Prvo čitanje čitao je krizmanik Tomislav Prodan, drugo čitanje majka krizmanika Silvana Marić. Molitvu vjernika čitali su Ana Džida, Marino Mihaljević, Elena Lončarić, Vito Novak, Ines Colić - Škuver i Ivano Pranjić. Darove na oltar prinosili su: Bruno Marić, Hrvoje Brtan, Klara Spicijarić, Luna Verbić, Antonija Ilijić i Borna Virag. Govor i zahvalu ocu biskupu kazivala je Ira Šekuljica, a Sara Brusić predala mu je prigodni buket cvijeća. Također, krizmanici su ocu biskupu i župniku poklonili unikatne slike sa motivima Njivica i barke iz ručne radinosti majke jednoga krizmanika. Vjeroučiteljici u školi Katarini Čakarun darovali su također buket cvijeća.

Otac biskup u svojoj homiliji govorio je o nedjeljnom evanđelju koje je donosilo prispodobu o izgubljenom sinom te je nastojao njegovu situaciju povezati sa situacijom krizmanika i svih prisutnih. Naglasio je kako je ova prispodoba srce Lukina evanđelja koja sama za sebe može biti Evanđelje u malom. Pozvao je krizmanike da ubuduće zauzmu svoje aktivno mjesto u župnome životu te da budu neustrašivi svjedoci svoje vjere u društvu kojem žive. Obratio se je i roditeljima te ih pozvao da primjerom budu svjedoci i učitelji svojoj djeci.

Na svetoj Misi pjevao je župni zbor pod vodstvom vjeroučiteljice Ele Crvić te orguljaškom pratnjom Antonia Justića.

Zahvaljujemo također svima koji su se veoma potrudili oko organizacije misnoga slavlja, posebno roditeljima i crkvenim mežnjarima.

Nakon svete Mise uslijedilo je fotografiranje te prigodno čašćenje ispred župne crkve.


bottom of page