Proslava Svetkovine MALE GOSPOJE 2021.

Donosimo raspored bogoslužja proslave Male Gospoje 2021. godine u ovoj 30-toj jubilarnoj godini od osnutka naše župe, što ćemo ovom prilikom i obilježiti:


Trodnevna priprava (05.09.-07.09.):

NEDJELJA, PONEDJELJAK, UTORAK

18.30 MARIJANSKA POBOŽNOST

I SVETA ISPOVIJED

19.00 SVETA MISA


S V E T K O V I N A M A L E G O S P E — SRIJEDA, 08.09.2021

.

08.00 DOČEK HODOČASNIKA IZ SUŽANA -

SVETA MISA

predvodi: vlč. Milivoj Guszak, župnik Rasopasnoga


10.30 Ž U P N A S V E T A M I S A

predvodi: vlč. Ivan Milardović, župnik Jelenja i ekonom Bogoslovije u Rijeci

u koncelebraciji sa svećenicima iz dekanata i svećenicima gostima


18.00 P R O C E S I J A

VJERNOG DOMAĆEG PUKA I NAŠIH GOSTIJU ULICAMA NAŠEGA MJESTA

NOSEĆI RESTAURIRANU OLTARNU SLIKU, MOLEĆI SVETU KRUNICU I PJEVAJUĆI

MAJCI BOŽJOJ.ODMAH NAKON PROCESIJE

SLIJEDI JOŠ JEDNA SVETA MISA