ISPOVIJED / PRVA PRIČEST / KRIZMA

Pozivaju se sva školska djeca iz naše župe da se odazovu na slijedeće sastanke:Sveta Ispovijed za svu školsku djecu je u petak, 24.09.2021. u 18.00 sati u crkvi.


Susret za nove prvopričesnike u našoj župi je u subotu, 25.09.2021. u 10.00 sati u župnoj kući.


Susret za krizmanike je u subotu, 25.09.2021. u 11.00 sati u župnoj kući.


Potaknimo našu djecu i mlade na sudjelovanje.