top of page

Prvopričesnici, kao što sam naziv govori, pripremaju se za sakrament Prve Svete Pričesti, kada će po prvi puta primiti Isusa i po prvi puta pristupiti sakramentu ispovijedi. Priprema traje kroz godinu dana: na župnom vjeronauku i kroz sudjelovanje u Svetoj misi. U našoj biskupiji određeno je da Prvoj Svetoj Pričesti mogu pristupiti djeca trećeg razreda osnovne škole. Prvopričesnike u našoj župi priprema župnik, a oni su:

 

1. Mihael BADURINA

2. Nicole CINDRIĆ

3. Ivan DRAGIČEVIĆ

4. Petar EĆIMOVIĆ

5. Andrej GRGIĆ

6. Damir MARĐETKO

7. Tea MOROŽIN

8. Julia ZUBOVIĆ

Župni vjeronauk za prvopričesnike je petkom te djeca NEDJELJOM sudjeluju na svetoj Misi.

bottom of page