top of page

Njivice su smještene na sjeverozapadnom dijelu otoka Krka, nedaleko od Omišlja. Uvijek su bile u sastavu omišaljskog kaštela, a danas Općine Omišalj. Vjerojatno je mjesto bilo naseljeno još u antičko vrijeme, a prvi put se u pisanim izvorima spominje 1474.godine u darovnici kneza Ivana VII. Frankopana.Proteklih je stoljeća to bilo malo krčko selo čiji su se stanovnici uglavnom bavili ribarstvom, maslinarstvom i stočarstvom, te iskorištavanjem šuma. Kuće uz samu obalu mora, barke i ribarske mreže, „kašete“ pune riba, stoljećima su bili prepoznatljiva slika Njivica. Od 1922. godine izgradnjom prvog hotela, te kasnijom izgradnjom hotela, kampa i apartmana, do danas Njivice su postale značajno ugostiteljsko-turističko središte s modernIm smještajnim kapacitetima, među kojima dominiraju hoteli, te autokamp kojeg štiti hladovina bjelogorice. Nedaleko Njivica nalazi se Jezero, jedno od dvaju na otoku te najveća stalna prirodna slatkovodna površina na otoku Krku dubine 7,9 do 9,9 m. Nekada je bilo ribolovno područje, no danas je stanište mnogih biljnih i životinjskih vrsta te područje posebno značajno za seobu i zimovanje ptica. Ovo turističko i ugostiteljsko mjesto je druga najmlađa župa na otoku. Njivice su redovito ubrajana među slabije naseljena omišaljska naselja, brojeći oko 100 do 170 stanovnika. Tek razvojem turizma, u drugoj polovini 20. stoljeća, a posebice izgradnjom novih obiteljskih kuća i kuća za odmor u predjelu Rosulje i novog naselja Kijac za potrebe zaposlenika DINA-e petrokemijskog kompleksa i JANAF-a u Omišlju, višestruko su brojčano narasle (oko 1000 stanovnika). Krčki biskup Josip Bozanić proglasio je 1990. godine Njivice župom. Dotadašnji župski vikar u Omišlju postao je prvi župnik Njivica. Prve tri godine župnici novoosnovane župe stanovali su još u Omišlju, dok nije osposobljena za stanovanje župna kuća u Njivicama. Od 1993. godine župnici stanuju u Njivicama. Prvih godina novoosnovana župa primila je u svoje ugostiteljske objekte mnoštvo prognanika iz Slavonije, a mještani su pokazali široko srce i otvorene ruke za potrebne. Ovo je vrlo dinamična župa u pastoralnom radu sa brojnim suradnicima te relativno mlada po starosti mještana. U proteklih osam godina iznjedrila je tri svećenička zvanja.

bottom of page